Podlahy, stavby, dveře | Rieger.cz
Podlahy, stavby, dveře | Rieger.cz
RIEGER DESIGN - akce, novinky

RIEGER DESIGN - PODLAHY, INTERIÉRY, STAVBY Milujeme dřevo - ceníky

Vyberte požadované produkty

Další informace

Podívejte se na symboliku jednotlivých stromů

Zobrazit sekci "Milujeme dřevo"

Třídy parket - norma ČSN

VADY DŘEVA (dle ČSN 492130 z 1.1.1976)

Stáhnout *.PDF nebo pro zvětšení klikněte na obrázek.

Parkety - několik zásad

Dřevěná podlaha je citlivá především na klimatické podmínky. V panelových a suchých bytech je proto velmi důležité zvlhčování vzduchu v místnostech. Optimální hodnotou je vlhkost v rozmezí 45 - 55 % relativní vlhkosti vzduchu a teplota okolo 20o C. V letním období většinou není nutné vzduch zvlhčovat, neboť sám o sobě má vlhkost 55 - 60 %.

V novostavbách případně v rekonstruovaných objektech je situace poněkud jiná. Relativní vlhkost vzduchu je vysoká, neboť stavba teprve vysychá. Zde je nutné, aby fungovalo topení. To podpoří vysychání stavby. Ovšem pouze za předpokladu, že objekt je pravidelně větrán. Jinak totiž vlhkost budou absorbovat podlahy, což může způsobit buď jejich vzedmutí a nebo po konečném vyschnutí stavby jejich, rozeschnutí. Samostatnou kapitolou jsou byty, které ještě dlouho po dokončení podlah nejsou obývány. Za normálních okolností, kdy je byt obýván, přítomnost lidí, květin atd.,pomáhá vytvářet přirozené klimatické podmínky. V případě, že byt obýván není, je situace právě opačná. V zimním období se většina majitelů snaží ušetřit, neobývaný byt nevytápí a způsobí tím pouze to, že podlaha do sebe nasaje vlhkost. V okamžiku, kdy začne být obýván, je zahájeno vytápěno a může dojít k rozeschnutí podlahy. V letním období je naopak zanedbáváno pravidelné větrání s důsledky spočívajícími buď v rozeschnutí podlahy, nebo naopak ke škodám způsobeným nasátí vlhkosti. Takže platí zásada - u neobývaného bytu v zimě topit zvlhčovat, v létě i v zimě větrat ... pro více informací | Stáhnout *.PDF nebo klikněte pro zvětšení na obrázek

Tabulka tvrdosti dřevin dle Brinella

Zkouška tvrdosti podle Brinella patří mezi statické zkoušky tvrdosti materiálu. Způsob jejího provedení je popsán a ujednocen normou ČSN EN ISO 6506-1 . Princip spočívá ve vnikání zkušebního tělesa - indentoru - kulového tvaru do zkoumaného materiálu a následného zjištění průměru vtisku. Tvrdost podle Brinella se označuje akronymem HB (Brinell hardness). Jestliže je pro měření použita kulička z kalené oceli, označujeme metodu ve zkratce HBS. Ta je vhodná pro měkčí materiály. Chceme-li měřit materiály větší tvrdosti, pak použijeme kuličku ze slinutých karbidů. Označení takové zkoušky je potom HBW. Obecně se však Brinellova metoda používá na materiály měkké a středně tvrdé... pro více informací | Stáhnout *.PDF nebo klikněte pro zvětšení na obrázek

 


Facebook Dřevěné podlahy RIEGER DESIGN | www.rieger.cz

RIEGER DESIGN s.r.o., Komunardů 1154/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Firma RIEGER DESIGN s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177248, Identifikační číslo : 248 19 573